Νέα Κοινωνική Δομή στο Δήμο Αμφίπολης

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.Σ.Επ στο πλαίσιο των Δράσεων της για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας  κατάρτισε και υπέβαλε προς έγκριση Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων στον...