ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων!!
Διαχείριση Απορριμμάτων
στην Πηγή!!
Συλλογικότητα
Κοινωνική Υπηρεσία!!
Ακόμα και ένα Ευρώ
Προσφοράς μας είναι πολύτιμο!!
previous arrow
next arrow
Slider

Voucher Ανέργων 29 έως 64 ετών

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής Αμοιβή 600Ευρώ με κρατήσεις..
Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.Αμοιβή 2000Ευρώ με κρατήσεις

Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Κλάδοι Ειδικότητες http://tinyurl.com/Voucher-29-64-kladoi

Κάντε τώρα την Αίτηση σας.

Σημ: Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για να εξαργυρώσετε την Επιταγή εργασίας  σας θα πρέπει να γίνει ένα τριμερές συμβόλαιο εγγυήσεων το οποίο καθορίζει  α)τον Ωφελούμενο β)το Κέντρο Κατάρτισης Πιστοποίησης αλλά και γ)την Επιχείρηση πρακτικής άσκησης. Η Τριμερής συνεργασία είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία!!!

Η προσπάθειά μας είναι να συνδυάσουμε Ανέργους κάτοικους του Δήμου Αμφίπολης με Τοπικές Επιχειρήσεις Πρακτικής άσκησης που έχουν έδρα τον Δήμο Αμφίπολης. Το ΚΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας τύπου 2 Περιφέρειας Σερρών παρέχει και διαθέτει ότι ποιό σύγχρονο στον τομέα της κατάρτισης αίθουσας όσο και στην παροχή υπηρεσιών  e-learning απομακρυσμένης κατάρτισης.

Επικοινωνήστε τώρα!

Τηλ: 2324350215 Άν δέν απαντάμε παρακαλούμε καλέστε μας και στο Κιν: 6994303222

Για να κάνουμε πράξη την δίκη σας προσωπική προσέγγιση στο πρόγραμμα ώστε να έχετε τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Σας Ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε, ελπίζουμε να ήμασταν  χρήσιμοι.

 

Κάντε like και share!
error

You may also like...

Follow by Email
Facebook
Facebook
Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.Σ.Επ
Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς