ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων!!
Διαχείριση Απορριμμάτων
στην Πηγή!!
Συλλογικότητα
Κοινωνική Υπηρεσία!!
Ακόμα και ένα Ευρώ
Προσφοράς μας είναι πολύτιμο!!
previous arrow
next arrow
Slider

Νέα Κοινωνική Δομή στο Δήμο Αμφίπολης

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.Σ.Επ στο πλαίσιο των Δράσεων της για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας  κατάρτισε και υπέβαλε προς έγκριση Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων στον Δήμο Αμφίπολης. Το οποίο μετά την επεξεργασία του, έτυχε της έγκρισης  ως Δυνητικού Ωφελούμενου για την υλοποίηση του παραπάνω Επιχειρησιακού Σχεδίου ύψους 105.000€.

Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν θετικά για την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου μας για την δημιουργία και υλοποίηση στο Δήμο Αμφίπολης Κέντρου Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων.

Παράθεση μέρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου που Υποβλήθηκε:

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο προβλέπει την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με αντικείμενο την ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) 25 Θέσεων. Με Στόχο

 • Στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
 • Στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος
 • Στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Το Υπό Ίδρυση Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

 • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους
 • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση

Γηρατειά δε σημαίνουν απαραίτητα εξάρτηση και αδυναμία αυτονομίας. Όμως, με την αύξηση του προσδοκώμενου επιβίωσης, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων της 3ης και ιδιαίτερα της 4ης ηλικίας αντιμετωπίζει προβλήματα που μερικές φορές τα καθιστούν αδύναμα να αυτοεξυπηρετηθούν.

Στοιχεία από επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι παρόλο που οι οικογένειες συνεχίζουν να φροντίζουν τους ηλικιωμένους, νέοι σοβαροί παράμετροι δυσχεραίνουν αυτό το έργο:

 • Υπάρχει αύξηση στα χρόνια επιβίωσης αυτών που είναι εξαρτημένοι. (π.χ. ότι το 25% των ηλικιωμένων, άνω των 75 χρόνων, έχουν ανάγκη βοήθειας στις καθημερινές τους δραστηριότητες).
 • Η ιδρυματική περίθαλψη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή, αλλά και δεν καλύπτει τη γενική αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, που χρειάζονται βοήθεια.
 • Οι φροντιστές (μέλη της οικογένειας) των εξαρτημένων ηλικιωμένων, είναι συνήθως κι αυτοί ηλικιωμένοι, με τα δικά τους προβλήματα υγείας, που επιδεινώνονται απ’ το βάρος της φροντίδας.
 • Νεότεροι φροντιστές, συνήθως, αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας προκειμένου να συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα.

Είναι αποδεδειγμένο ότι το βιολογικό, συναισθηματικό, και οικονομικό κόστος του φροντιστή είναι τεράστιο. Στους εργαζόμενους φροντιστές παρατηρείται συχνά μεγάλη κούραση από το διπλό βάρος δουλειάς και φροντίδας, γεγονός που τους υποχρεώνει να μειώσουν το ωράριο εργασίας, να αλλάξουν απασχόληση, ακόμη και να παραιτηθούν από την εργασία τους, την οποία δύσκολα ξαναβρίσκουν όταν διακοπεί η φροντίδα.

Ακόμη, πολλά ψυχολογικά προβλήματα έχουν τη ρίζα τους στη μακρόχρονη φροντίδα ενός ηλικιωμένου συγγενή. Έτσι η κατά διαστήματα υποστήριξη  - ανακούφιση του φροντιστή,  αποτελεί το μοναδικό φάρμακο.

Το Υπό Ίδρυση ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους, δημότες του Δήμου, χωρίς να αποκλείονται και δημότες όμορων δήμων αν υπάρχει δυνατότητα θέσεων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το Υπό Ίδρυση ΚΗΦΗ θα αναπληρώσει αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ημερήσιας  παραμονής, όπου και θα παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας και Φροντίδας.

Κάντε like και share!
error

You may also like...

Follow by Email
Facebook
Facebook
Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.Σ.Επ
Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς