ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΟΗΣ

Η Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.Σ.Επ στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγραμματισμού των Δράσεων της για το 2017 ανακοινώνει την έναρξη Κοινωνικού Ιατρείου Ακοής  που θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αμφίπολης και έχει τεθεί κάτω από την Αιγίδα του Δήμου Αμφίπολης.

Πρώτο Πρόγραμμα Δράσης:

12/11/2017  ΚΟΡΜΙΣΤΑ

19/11/2017  ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

26/11/2017  ΠΡΩΤΗ

10/12/2017  ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Μελίτο Κωνσταντίνο  όπως και τα Ακουστικά Γεωργιάδη για την στήριξή τους.

You may also like...